OPBEVARING OG MONTERING

Rapperen, Yepha får monteret akustikpaneler i sit studie

Sådan monterer du FibroTech akustikpaneler korrekt

Træbeton montering

Barcode montering

Opbevaring/håndtering af FibroTech Træbeton

FibroTech er lavet af naturmaterialerne, træuld, cement og vand, som vil føre til variationer i pladerne. Dette er både synsmæssigt, men også i selve dimensionerne i pladen.

FibroTech's tolerance på +/- 2mm i længde, bredde og vinkel, er lavet ud fra 21-23 grader, 50% relativ fugtighed.

Hvis FibroTech bliver opbevaret anderledes end vores anvisninger, kan det medføre ændrede mål samt vægt på pladen. Læs altid anvisningerne inden brug af FibroTech's produkter.

Hvis FibroTech træbeton opbevares udenfor, (hvilket frarådes) - er det vigtigt at beskytte pladerne med pressening. Det er vigtigt, at der kan komme frisk luft til og fra pladerne, så de bliver godt ventileret og ikke suger fugt til sig.

FibroTech træbeton anbefales altid at opbevares indendørs. Inden montage, fjernes al plastic og pladerne fordeles med små pinde eller strøer imellem hver plade, så akklimatiseringen kan begynde. Pladerne skal stille akklimatiseres, og ikke udsættes for alternative løsninger, som en varmekanon eller andet.

Det er vigtigt, at pladerne tilpasser sig rummets temperatur og fugtighed inden montagen starter. For at undgå at pladerne trækker sig sammen, er det vigtigt at opsætte FibroTech pladerne når byggeriet er helt lukket, evt. også færdigmalet, idet maling også afgiver fugt, som pladerne kan suge til sig.

FibroTech er ovntørret fra fabrik, men kan være blevet udsat for udefra påvirkende faktorer der gør, at pladerne har suget fugt til sig, og derved har risiko for at trække sig sammen efter montagen. FibroTech træbeton plader skal opbevares vandret på en palle eller minimum 4 strøer. FibroTech paller stables ikke inden montagen.

FibroTech foreskriver at pladerne minimum ligger pindet op i bygningen i 12 dage før montage.

FibroTech træbeton montage

FibroTech træbeton kan opsættes på langs eller tværs af forskallingsbrædder af træ, der som minimum holder sig indenfor dimensionen 22×95 mm. Max centerafstand her imellem må ligge på 600 mm.

FibroTech træbetonplader er beregnet til at pladerne ligger forbandt, og ikke med samlinger synlige på en række, idet at pladerne kan arbejde efter montagen. Pladerne stødes tæt sammen.

FibroTech træbeton opsættes med det til formalet godkendte skruer.
FibroTech montagevejledning tager kun udgangspunkt i selve pladernes opsætning og ikke de bagvedliggende materialer. Kontakt her en byggesagkyndig.

Drift og vedligehold

Efter montage af FibroTech lofter er det en god idé at støvsuge loftet, så man fjerner eventuelt støv fra skæring og skruning af pladerne. Husk at bruge et børstemundstykke.

Hvis der under montering er kommet streger eller snavs på FibroTech træbetonplader, kan det fjernes med sandpapir korn 40, alternativ med en hårdt opvredet klud. Hvis det er malede plader, så kan der tilkøbes FibroTech rep. maling til pladerne.

FibroTech træbetonplader kræver ikke mere rengøring eller pleje end andre produkter. Rengør efter behov, her kan igen bruges støvsuger eller en støvkost.

Hvis der er monteret umalede plader, og man på et senere tidspunkt ønsker at male pladerne, så kontakt nærmeste forhandler/maler, som kan være behjælpelig med dette.

Monteringsvejledning
TOP